Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: [2023-09-02]

Welkom bij Linkruil (“Wij,” “Onze,” “Ons”). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website (https://www.linkruil.eu) en onze diensten, ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan onze diensten niet.

1. Dienstomschrijving

Linkruil biedt een platform waarop gebruikers backlinks kunnen plaatsen tegen betaling. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om de relevante tarieven en voorwaarden te begrijpen voordat ze een aankoop doen.

2. Betalingen

2.1. Tarieven en Betalingen: De tarieven voor het plaatsen van backlinks worden duidelijk vermeld op onze website. Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden.

2.2. Geen Retourbeleid: Er geldt geen retourbeleid voor aankopen van backlinkdiensten. Zodra de betaling is verwerkt en de backlink is geplaatst, kunnen wij geen restituties verlenen.

3. Gebruikersgedrag

3.1. Gebruikersverantwoordelijkheid: Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid en geschiktheid van de backlinks die zij plaatsen, evenals voor de naleving van alle toepasselijke wetten en regels.

3.2. Verboden Gedrag: Gebruikers mogen onze diensten niet gebruiken voor onwettige, schadelijke of frauduleuze activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om accounts te schorsen of te beëindigen van gebruikers die zich bezighouden met verboden gedrag.

4. Intellectuele Eigendom

4.1. Eigendom: Alle rechten op de inhoud en materialen op onze website zijn eigendom van Linkruil of worden gebruikt met toestemming. Gebruikers mogen geen inhoud of materialen van onze website kopiëren, verspreiden, wijzigen of reproduceren zonder onze schriftelijke toestemming.

5. Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken je toegang tot onze diensten te beëindigen, om welke reden dan ook, inclusief schending van deze Algemene Voorwaarden.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

6.1. Uitsluiting van Garanties: Onze diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar,” zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Wij geven geen garantie voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of functionaliteit van onze diensten.

6.2. Beperking van Aansprakelijkheid: Linkruil is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of schade aan goodwill, of enig ander verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze diensten te gebruiken.

7. Wijzigingen in Deze Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De datum van de laatste herziening wordt bovenaan de voorwaarden vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om deze voorwaarden regelmatig te controleren en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Contact

Als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [info@linkruil.eu].

Dank je voor het lezen van onze Algemene Voorwaarden. We waarderen je begrip en samenwerking bij het gebruik van Linkruil.eu.